Software Developer (JavaScript/Oracle/SQL)


Job title: Software Developer (JavaScript/Oracle/SQL)

Company: Pasona Tech Viet Nam

Job description: nghiệm sử dụng Javascript, Jquery, Html, Css Ưu tiên: ・Có kinh nghiệm tối ưu performance SQL hoặc Oracle ・Có kinh nghiệm…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Sat, 09 Dec 2023 23:38:47 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top