Stand My Heroes Piece of Truth tập 3

CGCP Anime Tình Cảm,Mystery,Josei – Stand My Heroes Piece of Truth tập 3. Lấy bối cảnh tại thành phố Tokyo thời kỳ hiện đại. Matori, đơn vị kiểm soát chất ma tuý của các nhà điều tra thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.

Posted On

Stand My Heroes Piece of Truth tập 2

CGCP Anime Tình Cảm,Mystery,Josei – Stand My Heroes Piece of Truth tập 2. Khi kết thúc làm việc trong đơn vị cô tìm kiếm nhân viên từ các nhà điều tra, thần tượng, nhà văn, học sinh trung học thiên tài, nhà thiết.

Posted On