Cô gái rủ bạn trai vào nhà nghỉ và cái kết bất ngờ