đẳng cấp của đàn ông là phải luôn bình tĩnh trong mọi tinh huống