Khi girl xinh ham vui theo trào lưu và cái kết bất ngờ