Ngừng đen đỏ cũng là một nghệ thuật chư ko phải đùa