Những tình huống như vậy phải cực kỳ bình tĩnh nhé anh em