Thà sung sướng rồi die còn hơn die rồi hổng còn dc sướng