Thần sát trong tứ trụ


Thứ Bảy, 20/03/2010 17:16 (GMT+07)

Thần sát có vai trò nhất định trong việc dự đoán cát – hung theo tứ trụ. Thần sát có cát thần và hung thần. Khi trong tổ hợp tứ trụ có sự kết hợp của các thần sát khác nhau thì tính chất cát – hung của mỗi thần sát có thể thay đổi. Đối với các thần sát thường dùng trong dự đoán tứ trụ, có thần sát dùng để đoán sự việc, có thần sát dùng để bàn về tính cách của con người hay nghề nghiệp…

Cách tra thần sát thường lấy địa chi làm căn cứ (ví dụ như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Tướng, Thiên Mã), một số thần sát lại dựa vào thiên can làm căn cứ (ví dụ như Thiên Ất, Lộc Tồn).Chữ “Phúc”


Một số thần sát thường dùng để dự đoán trong tứ trụ

1. Thiên Đức quý nhân

2. Nguyệt Đức quý nhân

3. Thiên Ất quý nhân

4. Lộc Tồn

5. Văn Xương

6. Hoa Cái

7. Thiên Tướng

8. Thiên Mã

9. Kim Dư

10. Thiên Y

11. Kình Dương

12. Đào Hoa

13. Kiếp Sát

14. Thiên La, Địa Võng.

(Theo Dự đoán theo tứ trụ)
Trả lời