Thêm hoặc xóa thư mục trong Thư viện trong File Explorer của Windows 11

Microsoft đã thêm Thư viện vào File Explorer trong Windows 11. Bạn sẽ có thể xem Thư viện trong Ngăn Điều hướng Explorer. Các Thư viện trong File Explorer hiển thị tất cả ảnh của bạn dựa trên dòng thời gian. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách thêm hoặc xóa thư mục trong Thư viện trong File Explorer trong Windows 11.

thêm hoặc xóa thư mục trong Thư viện trong File Explorer

Cách thêm thư mục vào Gallery của File Explorer trong Windows 11

Bạn có thể thêm bất kỳ thư mục nào vào Thư viện trong File Explorer. Sau khi thêm thư mục đó, Windows 11 sẽ tự động phát hiện tất cả ảnh trong thư mục đó (bao gồm cả ảnh trong thư mục con) và hiển thị chúng trong Thư viện. Thực hiện theo các bước được cung cấp dưới đây:

Thêm thư mục trong Thư viện File Explorer

  1. Mở File Explorer.
  2. Lựa chọn Phòng trưng bày từ phía bên trái (Ngăn Điều hướng).
  3. Bấm vào Bộ sưu tập và sau đó chọn Quản lý Bộ sưu tập.
  4. Các Vị trí thư viện cửa sổ sẽ xuất hiện. Nhấp chuột Thêm vào.
  5. Duyệt thư mục trên hệ thống của bạn. Chọn thư mục và nhấp vào Bao gồm thư mục.

Chọn thư mục trong Thư viện File Explorer

Sau khi thêm thư mục vào File Explorer Gallery, nếu muốn xem ảnh của thư mục đó thì nhấn vào Bộ sưu tập trong Bộ sưu tập rồi chọn thư mục của bạn.

Cách xóa thư mục khỏi Thư viện trong File Explorer của Windows 11

Để xóa thư mục trong Thư viện File Explorer trên Windows 11, hãy làm theo các bước được cung cấp bên dưới:

Xóa thư mục trong Thư viện File Explorer

  1. Mở Thư viện trong File Explorer.
  2. Đi đến “Bộ sưu tập > Quản lý bộ sưu tập.”
  3. Chọn thư mục bạn muốn xóa và nhấp vào Di dời.

Đó là nó.

Làm cách nào để thêm thư mục trong File Explorer?

Bạn có thể thêm thư mục trong File Explorer bằng cách sao chép và dán nó vào vị trí cần thiết. Nếu bạn muốn tạo thư mục mới, hãy nhấp chuột phải vào khoảng trống trong File Explorer và chọn Mới > Thư mục. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + N để tạo một thư mục mới trong File Explorer.

Làm cách nào để File Explorer hiển thị tất cả các thư mục?

Theo mặc định, File Explorer không hiển thị các thư mục. Một số thư mục vẫn bị ẩn. Nếu bạn muốn File Explorer hiển thị tất cả các thư mục, bạn phải bật các thư mục ẩn trong Tùy chọn File Explorer. Nếu bạn muốn hiển thị tất cả các thư mục trong Ngăn Điều hướng, hãy mở cửa sổ Tùy chọn Thư mục và bật Hiển thị tất cả các thư mục hộp kiểm bên dưới Xem chuyển hướng. Sau đó, nhấp vào Áp dụng.

Đọc tiếp: Cách hiển thị Phần mở rộng tệp trong Windows.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top