Thiên can tương vận và địa chi tương liên

Trong việc xét tính chất tốt xấu của tổ hợp tứ trụ (năm, tháng, ngày, giờ sinh) để suy đoán vận mệnh của một người, điều dễ xem xét nhất chính là sự xuất hiện của thiên can tương vận và địa chi tương liên.

Thiên can tương vận 2 chữ

Trong tổ hợp tứ trụ, hàng can của năm, tháng, ngày, giờ sinh xuất hiện 2 can giống nhau. Ví dụ người sinh ngày Canh Tý và năm Canh Thân thì trong tổ hợp tứ trụ có 2 chữ Canh.

– 2 Bính, 2 Canh: chủ về sống thọ.

– 2 Canh, 2 Giáp: chủ về nhà quê.

– 2 Nhâm, 2 Canh: chủ về có bố mẹ nuôi.

Thiên can tương vận 3 chữ

Trong tổ hợp tứ trụ, hàng can của năm, tháng, ngày, giờ sinh xuất hiện 3 can giống nhau. Ví dụ người có ngày sinh là giờ Canh Thìn, ngày Canh Tý và năm Canh Thân thì trong tổ hợp tứ trụ có 3 chữ Canh.

– Có 3 Giáp: là thiên thượng quý

– Có 3 Nhâm: là người được hưởng sự quý hiển nhưng không lâu bền.

– Có 3 Mậu: là người phải lập nghiệp xa nhà; không nhờ cậy được tổ nghiệp.

– Có 3 Kỷ: là người có bố mẹ nuôi.

– Có 3 Đinh là nhiều vận hạn, anh em khắc.

– Có 3 Canh: là người sống nơi xa nhà.

– Có 3 Bính: là người mà không được hưởng sản nghiệp của cha mẹ do bị tiêu tán.

– Có 3 Quý 1 Hợi: là người nối dõi tông đường.

– Có 3 Đinh 3 Canh: kỵ nhân duyên.

Địa chi tương liên

Trong tổ hợp tứ trụ, hàng chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh xuất hiện 3 chi giống nhau. Ví dụ người có ngày sinh là giờ Giáp Tý, ngày Bính Tý và năm Giáp Tý thì trong tổ hợp tứ trụ có 3 chữ Tý.

– Có 3 Tý: là người gặp nhiều trắc trở về đường hôn nhân.

– Có 3 Sửu: là người có nhiều vợ.

– Có 3 Dần: là người cô độc.

– Có 3 Mão: là người có tính gian ác.

– Có 3 Tỵ: tứ trụ rất xấu.

– Có 3 Ngọ: là  nam giới thì khắc vợ.

– Có 3 Mùi: tứ trụ xấu.

– Có 3 Thân: người thiếu khuyết.

– Có 3 Dậu: là người thường chịu cảnh cô độc.

– Có 3 Hợi: là người thường chịu cảnh cô độc.

Trả lời