Thực tập sinh Content Marketing


Job title: Thực tập sinh Content Marketing

Company:

Job description: Hỗ trợ các công tác truyền thông nội bộ Hỗ trợ phòng Marketing các chiến dịch Thương hiệu, Quảng cáo, Tuyển dụng Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu. Xây dựng nội dung bài viết chuẩn công cụ tìm kiếm, mạng xã hội. Thiết kế đồ họa (…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Fri, 13 Oct 2023 22:38:57 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top