Thực tập sinh Khối ngành Kinh tế (Marketing – QTKD – HR)


Job title: Thực tập sinh Khối ngành Kinh tế (Marketing – QTKD – HR)

Company:

Job description: ngành:Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Truyền thông, Marketing, Thiết kế đồ họa, Tâm lý học, Khoa…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Wed, 13 Dec 2023 23:02:37 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top