(Tp Hải Dương) Nhân viên hành chính dự án, tiếng Anh tốt, mức lương hấp dẫn


Job title: (Tp Hải Dương) Nhân viên hành chính dự án, tiếng Anh tốt, mức lương hấp dẫn

Company: Vieclam Bank

Job description: as assigned by the Project Director/Site manager: organize meetings, paperwork, prepare office supplies, internal document…, monthly update to HR team. – Corporate with internal team (Construction, QC, MEP, HSE, PC) to complete procedures for finding…

Expected salary: $700 – 900 per month

Location: Hải Dương, Hải Dương

Job date: Fri, 02 Feb 2024 04:09:58 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top