Trưởng Phòng Marketing Truyền Thông

Job title: Trưởng Phòng Marketing Truyền Thông

Company:

Job description: Phụ trách các chiến dịch marketing và đánh giá hoạt động truyền thông. Lên kế hoạch ngân sách hoạt động liên quan… đến truyền thông, quảng cáo hàng tháng/chiến dịch dài hạn. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chiến lược truyền thông và marketing

Expected salary: 20000000 per month

Location: Việt Nam

Job date: Sat, 23 Dec 2023 03:12:29 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top