Tuyển Lập trình viên/ Developer


Job title: Tuyển Lập trình viên/ Developer

Company: BKAV

Job description: là một lợi thế). Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình (C, C++, C#, MFC C, Java, Perl, Php, Jsp, Objective C …) và lập trình…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 01 Feb 2024 23:47:35 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top