Tuyển Lập trình viên Mobile App


Job title: Tuyển Lập trình viên Mobile App

Company: Công ty TNHH KNiC

Job description: dụng trên Mobile. – Có hiểu biết về HTML, XHTML, CSS. Có khả năng cắt HTML. – Có nhiều kinh nghiệm về Javascript, ajax…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Mon, 27 Nov 2023 23:33:37 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top