Tuyển lập trình viên PHP – Junior PHP Developer


Job title: Tuyển lập trình viên PHP – Junior PHP Developer

Company: Công ty TNHH KNiC

Job description: ngành IT – Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sử dụng một trong các Framework PHP: Laravel, CakePHP, Zend, CodeIgniter, Yii…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Tue, 28 Nov 2023 02:52:45 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top