UI/UX Designer


Job title: UI/UX Designer

Company: South Telecom

Job description: thuật, partner của APC by Schneider Electric – Maintenance Service and Onsite support Các đối tác hiện nay đang làm việc…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Sat, 30 Dec 2023 23:36:31 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top