Ứng dụng mới không hiển thị ở trên cùng trong Kênh chia sẻ dành cho nhóm


Trong khi sử dụng Kênh chia sẻ của Microsoft Teams, người dùng có thể gặp phải sự cố trong đó Các ứng dụng Nhóm mới có thể không được hiển thị theo thứ tự thời gian ở trên cùng trong một kênh cụ thể. Điều này có thể hoạt động như một hạn chế để xác định hoặc phân loại các ứng dụng mới hơn so với các ứng dụng cũ hơn cho người tham gia. Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào các nguyên nhân có thể xảy ra và thảo luận các cách giải quyết vấn đề.

Ứng dụng mới không hiển thị ở trên cùng trong Kênh chia sẻ dành cho nhóm

Nguyên nhân có thể gây ra sự cố về thứ tự hiển thị Ứng dụng mới

Nhiều yếu tố khác nhau có thể góp phần vào tình trạng nói trên, như chi tiết dưới đây:

 1. Cấu hình ứng dụng: Một số ứng dụng có thể cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh để đặt cấu hình giao diện hoặc thứ tự hiển thị của ứng dụng trong giao diện người dùng Teams. Các vấn đề về quyền liên quan đến ứng dụng và cài đặt hiển thị có thể khiến thứ tự hiển thị không nhất quán.
 2. Phiên bản ứng dụng đã lỗi thời: Sự không tương thích với các bản cập nhật mới nhất của Nhóm có thể xảy ra phổ biến nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn hoặc lỗi thời của ứng dụng Nhóm. Những thay đổi được giới thiệu trong phiên bản mới liên quan đến cấu hình tab hoặc khung tích hợp có thể không khớp với phiên bản cũ hơn, dẫn đến sự bất thường trong thứ tự hiển thị.
 3. Thiếu giấy phép đầy đủ: Nếu người dùng không có các quyền cần thiết để xem hoặc sử dụng một số ứng dụng nhất định thì các ứng dụng nói trên có thể không xuất hiện trên giao diện của họ.
 4. Sự cố với ứng dụng của bên thứ ba: Nếu có sự cố tương thích với Ứng dụng của bên thứ ba, trình tự dự kiến ​​của thứ tự hiển thị cũng có thể bị gián đoạn ngoài cấu hình không chính xác. Các vấn đề về cấu hình hoặc khả năng tương thích có thể ảnh hưởng đến cách ứng dụng được hiển thị trong các kênh được chia sẻ, dẫn đến sự cố.

Sửa lỗi Ứng dụng mới không hiển thị ở trên cùng theo thứ tự trong Kênh chia sẻ cho Microsoft Teams

Nếu Ứng dụng mới đã cài đặt không hiển thị ở trên cùng theo thứ tự trong Kênh chia sẻ dành cho Microsoft Teams, hãy làm theo các đề xuất sau để giải quyết sự cố.

 1. Xóa bộ nhớ đệm ứng dụng
 2. Kiểm tra quyền ứng dụng có liên quan
 3. Thêm ứng dụng vào các kênh được chia sẻ

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã cập nhật Microsoft Teams lên các phiên bản mới nhất vì Microsoft có thể đã phát hành một số bản sửa lỗi.

1) Xóa bộ nhớ đệm ứng dụng

Xóa bộ đệm ứng dụng sẽ xóa các tệp hoặc dữ liệu tạm thời có thể gây xung đột cho ứng dụng, dẫn đến rối loạn sắp xếp ứng dụng. Dữ liệu bộ đệm lỗi thời hoặc bị hỏng cũng có thể gây ra sự cố cho ứng dụng.

 • Bấm vào Bắt đầu và chọn Ứng dụng và tính năng.
 • Cuộn xuống để định vị Microsoft Teams và nhấp vào Hơn ( …) biểu tượng.
 • Bấm vào Tùy chọn nâng cao.

Tính năng của ứng dụng Windows Tùy chọn nâng cao Microsoft Teams

 • đi tới Cài lại phần và nhấp vào Cài lại để xóa bộ nhớ đệm.

Đặt lại nhóm Microsoft

2) Kiểm tra quyền ứng dụng có liên quan

Để giải quyết các vấn đề về thứ tự hiển thị cho Kênh được chia sẻ trong Microsoft Teams, hãy đảm bảo rằng các ứng dụng mới được thêm vào đều được cấp quyền cần thiết. Để cấp quyền truy cập:

 • Mở Ứng dụng nhóm và điều hướng đến Kênh chia sẻ có liên quan nơi Ứng dụng được thêm vào.
 • Tìm kiếm ứng dụng liên quan rồi chọn Quyền lựa chọn
 • trên Quyền Tab, xem lại quyền được cấp cho Ứng dụng hoặc chọn kênh cụ thể và nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi quyền

Chính sách cấp phép ứng dụng Microsoft Teams

Đọc: Cách sử dụng Sơ đồ tổ chức trong Microsoft Teams

3) Thêm ứng dụng vào các kênh chia sẻ

Việc áp dụng quy trình nổi tiếng nhất để thêm ứng dụng nhằm đảm bảo rằng các ứng dụng mới được thêm xuất hiện ở đầu Kênh được chia sẻ có thể giải quyết được sự cố. Để thêm ứng dụng mới:

Thêm tab trong kênh chia sẻ Microsoft Teams

 • Mở Kênh chia sẻ trong nhóm Microsoft
 • Bấm vào + biểu tượng để thêm tab
 • Chọn ứng dụng cần thêm từ danh sách có sẵn.
 • Cung cấp tên cho ứng dụng mới để tạo ứng dụng mới

Tôi hy vọng bài viết dễ theo dõi và vấn đề của bạn trên Microsoft Teams đã được giải quyết.

Các loại kênh Microsoft Teams là gì?

Kênh Microsoft Teams là không gian kỹ thuật số để thảo luận nhóm, chia sẻ tệp và họp nhóm. Có ba loại kênh: tiêu chuẩn, riêng tư và chia sẻ. Tất cả người tham gia có thể truy cập các kênh tiêu chuẩn, kênh riêng dành cho đối tượng cụ thể và kênh chia sẻ cho phép cộng tác với những người bên ngoài tổ chức.

Giới hạn cho các kênh được chia sẻ trong Microsoft Teams là bao nhiêu?

Người dùng có thể tạo tối đa 250 đội với giới hạn 25.000 thành viên mỗi đội khi tham gia 1.000 đội. Các nhóm trên toàn tổ chức được giới hạn ở mức 5, mỗi nhóm có sức chứa 10.000 thành viên, với quản trị viên toàn cầu có khả năng tạo ra 500.000 nhóm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top