Vịt Úc nói ‘Đồ ngu ngốc’, có thể bắt chước tiếng chửi thề của con người

Posted under Tin Tức On

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *