Xem ngày tốt, tránh ngày xấu cho người tuổi Dậu


Thứ Sáu, 12/10/2012 22:28 (GMT+07)

– Xem ngày, giờ nên tránh: Quý Dậu, Quý Mão, Kỷ Dậu

– Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Kỷ Mão

Tuổi Ất Dậu (1945, 2005)

– Ngày, giờ nên tránh: Ất Dậu, Ất Mão, Tân Dậu

– Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Tân Mão

Tuổi Đinh Dậu (1957)

– Ngày, giờ nên tránh: Đinh Dậu, Đinh Mão, Quý Dậu

– Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Quý Mão

Tuổi Kỷ Dậu (1969)

– Ngày, giờ nên tránh: Kỷ Dậu, Kỷ Mão, Ất Dậu

– Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Ất Mão

Tuổi Tân Dậu (1981)

– Ngày, giờ nên tránh: Tân Dậu, Tân Mão, Đinh Dậu

– Ngày, giờ đặc biệt cần tránh: Đinh Mão.

Theo Đời người qua 12 con giáp 
Trả lời