Phim lẻ 2019 | Anime 2019 | Phim Hành Động | Phim Kinh Dị | Phim Tình Cảm

Cái Gì Cũng Post
Category

Dumbbell Nan Kilo Moteru

Dumbbell Nan Kilo Moteru – How Heavy Are the Dumbbells You Lift? Loạt truyện tranh Mô tả Được dịch từ tiếng Anh-Làm thế nào nặng là quả tạ bạn nâng? là một bộ truyện tranh Nhật Bản được viết bởi Yabako Sandrovich và được minh họa bởi MAAM. Nó đã được đăng tuần tự qua trang web Ura Chủ nhật của Shogakukan và ứng dụng Mangaone từ năm 2016 và đã được thu thập trong tám tập tankōbon.

Category

Dumbbell Nan Kilo Moteru

Dumbbell Nan Kilo Moteru – How Heavy Are the Dumbbells You Lift? Loạt truyện tranh Mô tả Được dịch từ tiếng Anh-Làm thế nào nặng là quả tạ bạn nâng? là một bộ truyện tranh Nhật Bản được viết bởi Yabako Sandrovich và được minh họa bởi MAAM. Nó đã được đăng tuần tự qua trang web Ura Chủ nhật của Shogakukan và ứng dụng Mangaone từ năm 2016 và đã được thu thập trong tám tập tankōbon.