CN Ba Vì (Hà Nội)​ – Phó Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân


Job title: CN Ba Vì (Hà Nội)​ – Phó Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

Company: LienVietPostBank

Job description: marketing, bán các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng dành cho phân khúc KHCN; Triển khai công tác định giá TSBĐ theo quy định của… bộ phận liên quan trong công tác tổ chức, triển khai các chương trình marketing, bán các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng dành…

Expected salary:

Location: Ba Vi, Hà Nội

Job date: Fri, 15 Mar 2024 07:32:03 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top