G-Cloud 14: Các nhà cung cấp ở nước ngoài có nguy cơ không tuân thủ khi CCS thay đổi lập trường về các yêu cầu VAT của Vương quốc Anh

  • Post category:computer

Dịch vụ Thương mại Crown (CCS) bị cáo buộc gửi các tin nhắn hỗn hợp tới các nhà cung cấp dịch vụ đám mây không có trụ sở tại Vương…

Continue ReadingG-Cloud 14: Các nhà cung cấp ở nước ngoài có nguy cơ không tuân thủ khi CCS thay đổi lập trường về các yêu cầu VAT của Vương quốc Anh