Sale Horeca Manager Food Industry


Job title: Sale Horeca Manager Food Industry

Company: GreenFeed

Job description: Trade Marketing Manager – Food Số lượng tuyển: 1 Ngày đăng: 17/02/2024 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Số lượng tuyển: 1… Số lượng tuyển: 1 Ngày đăng: 17/02/2024 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Kỹ năng: Marketing Exce, Marketing Executive…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Fri, 15 Mar 2024 02:18:12 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top