Sale Horeca Specialist Food industry


Job title: Sale Horeca Specialist Food industry

Company: GreenFeed

Job description: : 06/03/2024 Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Kỹ năng: Assistant Trade Marketing Manager – Food Số lượng tuyển: 1 Ngày… Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Kỹ năng: Marketing Exce, Marketing Executive Brand, Marketing Executive Food Brand, Marketing

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Fri, 15 Mar 2024 07:03:48 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top