No Number – Modern Talking – Những bài nhạc bất hữu dành riêng cho tình yêu