Sự trở lại đầy ấn tượng của chị Phượng trong X-men Dark Phoenix