Trung Quốc có quá nhiều tấm pin mặt trời đến nỗi lưới điện không thể xử lý hết năng lượng

  • Post category:information

Trung Quốc đã sản xuất rất nhiều tấm pin mặt trời, giảm giá đáng kể và giúp đất nước chuyển đổi năng lượng sạch.Vấn đề là các nhà sản xuất…

Continue ReadingTrung Quốc có quá nhiều tấm pin mặt trời đến nỗi lưới điện không thể xử lý hết năng lượng