Adobe Commerce Tech Lead


Job title: Adobe Commerce Tech Lead

Company: Niteco Vietnam Company Limited

Job description: , MySQL, JavaScript, HTML, and CSS. In-depth understanding of Adobe Commerce (Magento) architecture and customization…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Tue, 26 Dec 2023 23:22:23 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top