Chuyên Viên CNTT Công Nghệ Kỹ Thuật Số/IT Digital Technical Specialist

Job title: Chuyên Viên CNTT Công Nghệ Kỹ Thuật Số/IT Digital Technical Specialist

Company: Cty Tan Hiep Phat

Job description: , Javascript and HTML/CSS. Kiến thức tốt trong Web services(RESTFUL API, JSON) Đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật chuyên ngành…

Expected salary:

Location: Bình Dương

Job date: Thu, 21 Dec 2023 05:09:57 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top