Chuyên viên marketing dự án


Job title: Chuyên viên marketing dự án

Company:

Job description: việc, phối hợp với các đại lý và phòng ban có liên quan để xây dựng kế hoạch marketing, chương trình bán hàng của từng dự… án. – Chịu trách nhiệm kiểm soát và tư vấn các chiến lược, mục tiêu marketing và kế hoạch hoạt động cho từng dự án; đảm bảo triển…

Expected salary:

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 07 Dec 2023 04:16:53 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top