Digital marketing


Job title: Digital marketing

Company:

Job description: . – Biết ngôn ngữ lập trình HTML. Quản lý mạng xã hội: – Đảm bảo số lượng bài viết theo yêu cầu. – Phối hợp với thiết…

Expected salary: 10000000 – 18000000 per month

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Thu, 26 Oct 2023 06:35:00 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top