E-Commerce Manager


Job title: E-Commerce Manager

Company: Mandala Hospitality Group

Job description: chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số, bao gồm SEO, SEM, tiếp thị qua email, tiếp thị trên mạng xã hội và các sáng kiến quảng cáo…

Expected salary:

Location: Việt Nam

Job date: Tue, 19 Dec 2023 23:18:33 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top