Graphic Designer


Job title: Graphic Designer

Company: Intrepid Group

Job description: Proficiency in Adobe Photoshop and Adobe Illustrator is a must Proficiency in Adobe After Effects or HTML formatting…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Thu, 21 Dec 2023 01:41:57 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top