Nhân Viên It


Job title: Nhân Viên It

Company: Khách sạn Thăng Long Opera

Job description: cáo Online cho Website công ty, biết SEO, Adwords, Edit….

Expected salary: 8000000 – 12000000 per month

Location: Hà Nội

Job date: Wed, 20 Dec 2023 23:10:17 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top