Trưởng phòng Marketing


Job title: Trưởng phòng Marketing

Company: Manpower

Job description: , kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện hoạt động marketing tổng thể và chi tiết theo từng giai đoạn; – Lập kế hoạch phối hợp…, hội chợ.. đảm bảo mục tiêu của Marketing luôn gắn liền với Kinh doanh; – Tổ chức, thực hiện các chương trình PR, sự kiện…

Expected salary:

Location: Thái Bình, Thái Bình

Job date: Thu, 23 Nov 2023 08:05:23 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top