Japanese Speaking – Business Analyst cum Project Manager (Middle level) – IT (HCM)


Job title: Japanese Speaking – Business Analyst cum Project Manager (Middle level) – IT (HCM)

Company: RGF HR Agent

Job description: Job Description Nội dung công việc ・Hiểu, phân tích, xác minh các yêu cầu và xem xét cả kinh doanh và kỹ thuật ・Viết các đặc tả yêu cầu, quy trình nghiệp vụ, tài liệu kỹ thuật… ・Dịch và truyền cho nhóm Dev ・Giải quyết các yêu cầu và đưa…

Expected salary:

Location: Tp Hồ Chí Minh

Job date: Fri, 13 Oct 2023 05:47:04 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top