Phó phòng marketing


Job title: Phó phòng marketing

Company:

Job description: ra. – Lập kế hoạch, tổ chức triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu qua các công cụ digital marketing như: SEO

Expected salary: 10000000 – 20000000 per month

Location: Hà Nội

Job date: Thu, 16 Nov 2023 00:03:50 GMT

Apply for the job now!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top